Política de privacitat

INTRODUCCIÓ.

XAVIER FORCADELL DRAGO (52606806X), en endavant DELTA BLUES FESTIVAL, recopila, tracta y recopila informació personal a través de la web de la seva propietat WWW.DELTABLUESFESTIVAL.CAT.

Aquesta informació serà relativa als usuaris de la web. La informació es recopilarà, tractarà i emmagatzemarà d’acord a la present Política de Privacitat.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el 17/03/2019.

RESPONSABLE LEGAL

 • Denominació comercial: DELTA BLUES FESTIVAL
 • Denominació social: XAVIER FORCADELL DRAGO (52606806X)
 • Identificador fiscal: 52606806X
 • Domicili: C. Bolívia, 38 (43870 – Amposta – Tarragona)
 • E-mail de contacte: deltabluesfest@gmail.com

LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)

LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD)

LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico)

DADES RECOPILADES

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per portar a terme la normal activitat del servei. Ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).
Les dades recopilades seran en tot moment de majors de 16 anys (Art. 8.1 GDPR).

DELTA BLUES FESTIVAL es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 GDPR).

En tot cas aquestes dades seran de caràcter personal identificatius y no sensibles, podran ser:

 • Correu electrònic
 • Teléfono
 • Nom i cognoms
 • Direcció

MÈTODES DE RECOPILACIÓ.

Les dades personals se recopilaran mitjançant la web de DELTA BLUES FESTIVAL, WWW.DELTABLUESFESTIVAL.CAT, quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a tal efecte en la web. Aquests camps estan degudament senyalats i no recopilaran ninguna dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió conforme a aquesta política de privacitat.

OBJETIU DE LA RECOPILACIÓ I US DE LES DADES.

La recopilació i ús de dades es realitza amb l’únic objectiu de mantenir una base de dades dels participants de l’esdeveniment per a us de gestió i comunicació únicament per part del personal de l’organització.

DELTA BLUES FESTIVAL es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a aquesta.
DESTINATARI DE LES DADES.

Les dades recopilades s’incorporaran a un fitxer propietat de:

DELTA BLUES FESTIVAL

Aquest fitxer serà gestionat per:

XAVIER FORCADELL DRAGO

Aquest fitxer s’emmagatzemarà a:

ADW Europe SL – CIF B95004248 – Tel. (+34) 902 11 68 17 / 946 23 25 18

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es recopilaren aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos. Sempre i quan aquest no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar les mateixes.

¿COM PROTEGIM LES TEVES DADES?

Les seves dades es transfereixen i emmagatzemen de forma segura ja que disposem de:

Xifrat amb protocol SSL.

Firewall a nivell de servidor.

Protocols de seguretat per prevenir accessos no autoritzats.

Control d’accessos.

DELTA BLUES FESTIVAL no pot garantir la completa seguretat en les comunicacions a través d’Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades.

A més, DELTA BLUES FESTIVAL es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

ELS TEUS DRETS EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES

La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

 • Accés a les dades personals.
 • Rectificació o supressió.
 • Oposar-se al tractament.
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació del seu tractament.

L’exercici d’aquests drets és personal. Pel que sols pot sol·licitar-los per les dades de les quals és el propietari.

En el cas de que vulgui exercir algun d’aquests drets pot fer-ho online a través de https://www.deltabluesfestival.cat/contactar, mitjançant un correu dirigit a deltabluesfestival@gmail.com o mitjançant carta dirigida a DELTA BLUES FESTIVAL direcció c. Bolívia, 38, 43870 – Amposta (Tarragona), indicant els drets que se volen exercir i una prova d’identitat.

Ens comprometem a respondre a la seva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades personals es l’acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge de les mateixes segons la present política de privacitat.

CONSEQÜÈNCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En el cas de que no acceptes la gestió de les teves dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació de les mateixes, el que pot suposar que no es pugui portar a terme el servei prestat per DELTA BLUES FESTIVAL.

AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES A ESPANYA

En el cas de que vulguis fer valer els teus drets en relació a la protecció de dades i consideris que no els estem respectant pots dirigir-te a l’autoritat espanyola responsable.

Pàgina web de l’autoritat de protecció de dades:

https://www.agpd.es/

E-mail de l’autoritat de protecció de dades: internacional@agpd.es telèfon de l’autoritat de protecció de dades: +34 91399 6200

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

DELTA BLUES FESTIVAL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, aquestes modificacions es faran conforme a la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectits en la present Política de Privacitat.